ภาพกิจกรรม - ประชุม เตรียมงานงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒

ระชุม เตรียมงานงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้ อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้เตรียมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ โดยกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันประชุม เตรียมงานงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 5001

img 5003

img 5006

img 4998

img_4998
img_4998
Image Detail Image Download
img_5001
img_5001
Image Detail Image Download
img_5003
img_5003
Image Detail Image Download
img_5006
img_5006
Image Detail Image Download
img_5008
img_5008
Image Detail Image Download
img_5010
img_5010
Image Detail Image Download
img_5011
img_5011
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery