ภาพกิจกรรม - พิธีเปิด "ค่ายวัยใส หัวใจพุทธะ"

พิธีเปิด "ค่ายวัยใส หัวใจพุทธะ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัด "ค่ายวัยใส หัวใจพุทธะ" กิจกรรมอบรมวิทยากร พิธีกรแกนนำค่ายคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดน่าน โดยมี พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนิสิต โดยมีโรงเรียนในจังหวัดน่านเข้าร่วมกิจกรรม กว่า ๑๕ โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วม ๑๐๐ คน ณ ศาลาหลวงวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 4975

img 4953

img 4958

img 4982

img_4928
img_4928
Image Detail Image Download
img_4930
img_4930
Image Detail Image Download
img_4931
img_4931
Image Detail Image Download
img_4934
img_4934
Image Detail Image Download
img_4936
img_4936
Image Detail Image Download
img_4939
img_4939
Image Detail Image Download
img_4941
img_4941
Image Detail Image Download
img_4942
img_4942
Image Detail Image Download
img_4944
img_4944
Image Detail Image Download
img_4945
img_4945
Image Detail Image Download
img_4950
img_4950
Image Detail Image Download
img_4951
img_4951
Image Detail Image Download
img_4953
img_4953
Image Detail Image Download
img_4956
img_4956
Image Detail Image Download
img_4958
img_4958
Image Detail Image Download
img_4959
img_4959
Image Detail Image Download
img_4974
img_4974
Image Detail Image Download
img_4975
img_4975
Image Detail Image Download
img_4979
img_4979
Image Detail Image Download
img_4981
img_4981
Image Detail Image Download
img_4982
img_4982
Image Detail Image Download
img_4984
img_4984
Image Detail Image Download
img_4985
img_4985
Image Detail Image Download
img_4986
img_4986
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery