ภาพกิจกรรม - ผู้บริหารส่วนกลางตรวจเยี่ยม

ผู้บริหารส่วนกลางตรวจเยี่ยม

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(ส่วนกลาง) โดยมี พระครูปริยัติกิตติธำรง,ผศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการตรวจเยี่ยม เพื่อประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวกับด้านงบประมาน ด้านวิชาการด้านบริหารงานทั่วไป ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการประเมินผลการศึกษาและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 4883

img 4854

img 4875

img 4910

img_4822
img_4822
Image Detail Image Download
img_4823
img_4823
Image Detail Image Download
img_4824
img_4824
Image Detail Image Download
img_4828
img_4828
Image Detail Image Download
img_4850
img_4850
Image Detail Image Download
img_4853
img_4853
Image Detail Image Download
img_4854
img_4854
Image Detail Image Download
img_4855
img_4855
Image Detail Image Download
img_4856
img_4856
Image Detail Image Download
img_4857
img_4857
Image Detail Image Download
img_4858
img_4858
Image Detail Image Download
img_4859
img_4859
Image Detail Image Download
img_4862
img_4862
Image Detail Image Download
img_4865
img_4865
Image Detail Image Download
img_4866
img_4866
Image Detail Image Download
img_4869
img_4869
Image Detail Image Download
img_4870
img_4870
Image Detail Image Download
img_4873
img_4873
Image Detail Image Download
img_4875
img_4875
Image Detail Image Download
img_4883
img_4883
Image Detail Image Download
img_4885
img_4885
Image Detail Image Download
img_4887
img_4887
Image Detail Image Download
img_4889
img_4889
Image Detail Image Download
img_4892
img_4892
Image Detail Image Download
img_4894
img_4894
Image Detail Image Download
img_4897
img_4897
Image Detail Image Download
img_4899
img_4899
Image Detail Image Download
img_4901
img_4901
Image Detail Image Download
img_4902
img_4902
Image Detail Image Download
img_4905
img_4905
Image Detail Image Download
img_4910
img_4910
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery