ภาพกิจกรรม - จัดอบรมหลักสูตร "การป้องกันการทุจริตตามหลักพระพุทธศาสนา รุ่น ๑ เขตภาคเหนือ"

จัดอบรมหลักสูตร "การป้องกันการทุจริตตามหลักพระพุทธศาสนา รุ่น ๑ เขตภาคเหนือ"

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดอบรมหลักสูตร "การป้องกันการทุจริตตามหลักพระพุทธศาสนา รุ่น ๑ เขตภาคเหนือ" สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จ.น่าน โดยมี พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วย คณะ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายประจวบ สวัสดิประสงค์ ผช.เลขาธิการฯ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๑๕๐ รูป/คน ณ ศศิดารา รีสอร์ท อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

img 4476

img 4395

img 4495

img 4541

img 4597

img_4363
img_4363
Image Detail Image Download
img_4364
img_4364
Image Detail Image Download
img_4367
img_4367
Image Detail Image Download
img_4376
img_4376
Image Detail Image Download
img_4381
img_4381
Image Detail Image Download
img_4386
img_4386
Image Detail Image Download
img_4389
img_4389
Image Detail Image Download
img_4390
img_4390
Image Detail Image Download
img_4395
img_4395
Image Detail Image Download
img_4402
img_4402
Image Detail Image Download
img_4403
img_4403
Image Detail Image Download
img_4405
img_4405
Image Detail Image Download
img_4406
img_4406
Image Detail Image Download
img_4408
img_4408
Image Detail Image Download
img_4409
img_4409
Image Detail Image Download
img_4410
img_4410
Image Detail Image Download
img_4411
img_4411
Image Detail Image Download
img_4412
img_4412
Image Detail Image Download
img_4413
img_4413
Image Detail Image Download
img_4414
img_4414
Image Detail Image Download
img_4415
img_4415
Image Detail Image Download
img_4416
img_4416
Image Detail Image Download
img_4417
img_4417
Image Detail Image Download
img_4418
img_4418
Image Detail Image Download
img_4419
img_4419
Image Detail Image Download
img_4420
img_4420
Image Detail Image Download
img_4421
img_4421
Image Detail Image Download
img_4422
img_4422
Image Detail Image Download
img_4423
img_4423
Image Detail Image Download
img_4424
img_4424
Image Detail Image Download
img_4425
img_4425
Image Detail Image Download
img_4426
img_4426
Image Detail Image Download
img_4429
img_4429
Image Detail Image Download
img_4435
img_4435
Image Detail Image Download
img_4439
img_4439
Image Detail Image Download
img_4443
img_4443
Image Detail Image Download
img_4447
img_4447
Image Detail Image Download
img_4448
img_4448
Image Detail Image Download
img_4449
img_4449
Image Detail Image Download
img_4450
img_4450
Image Detail Image Download
img_4451
img_4451
Image Detail Image Download
img_4452
img_4452
Image Detail Image Download
img_4453
img_4453
Image Detail Image Download
img_4454
img_4454
Image Detail Image Download
img_4455
img_4455
Image Detail Image Download
img_4456
img_4456
Image Detail Image Download
img_4457
img_4457
Image Detail Image Download
img_4458
img_4458
Image Detail Image Download
img_4459
img_4459
Image Detail Image Download
img_4460
img_4460
Image Detail Image Download
img_4461
img_4461
Image Detail Image Download
img_4462
img_4462
Image Detail Image Download
img_4463
img_4463
Image Detail Image Download
img_4464
img_4464
Image Detail Image Download
img_4466
img_4466
Image Detail Image Download
img_4467
img_4467
Image Detail Image Download
img_4468
img_4468
Image Detail Image Download
img_4469
img_4469
Image Detail Image Download
img_4470
img_4470
Image Detail Image Download
img_4471
img_4471
Image Detail Image Download
img_4476
img_4476
Image Detail Image Download
img_4488
img_4488
Image Detail Image Download
img_4490
img_4490
Image Detail Image Download
img_4493
img_4493
Image Detail Image Download
img_4495
img_4495
Image Detail Image Download
img_4496
img_4496
Image Detail Image Download
img_4500
img_4500
Image Detail Image Download
img_4501
img_4501
Image Detail Image Download
img_4505
img_4505
Image Detail Image Download
img_4506
img_4506
Image Detail Image Download
img_4508
img_4508
Image Detail Image Download
img_4511
img_4511
Image Detail Image Download
img_4512
img_4512
Image Detail Image Download
img_4527
img_4527
Image Detail Image Download
img_4529
img_4529
Image Detail Image Download
img_4530
img_4530
Image Detail Image Download
img_4541
img_4541
Image Detail Image Download
img_4543
img_4543
Image Detail Image Download
img_4553
img_4553
Image Detail Image Download
img_4558
img_4558
Image Detail Image Download
img_4559
img_4559
Image Detail Image Download
img_4560
img_4560
Image Detail Image Download
img_4561
img_4561
Image Detail Image Download
img_4562
img_4562
Image Detail Image Download
img_4573
img_4573
Image Detail Image Download
img_4584
img_4584
Image Detail Image Download
img_4586
img_4586
Image Detail Image Download
img_4591
img_4591
Image Detail Image Download
img_4597
img_4597
Image Detail Image Download
img_4603
img_4603
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery