ภาพกิจกรรม - ประชุม เตรียมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา

ประชุม เตรียมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมกับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ร่วมกันประชุม เตรียมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ สถานที่ ณ ศศิดารา รีสอร์ท อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 4272

img 4280

img 4282

img 4260

img_4260
img_4260
Image Detail Image Download
img_4270
img_4270
Image Detail Image Download
img_4271
img_4271
Image Detail Image Download
img_4272
img_4272
Image Detail Image Download
img_4274
img_4274
Image Detail Image Download
img_4275
img_4275
Image Detail Image Download
img_4276
img_4276
Image Detail Image Download
img_4278
img_4278
Image Detail Image Download
img_4280
img_4280
Image Detail Image Download
img_4282
img_4282
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery