ภาพกิจกรรม - ปฐมนิเทศนิสิตบรรพชิต คณะครุศาสตร์ การสอนภาษาไทย

ปฐมนิเทศนิสิต คณะครุศาสตร์ การสอนภาษาไทย

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษา อาจารย์สมคิด นันต๊ะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์อดิสัย   วิเศษวัชร์ อาจารย์ประจำครุศาสตร์ อาจารย์ควรคณึง ธรรมศิลป์ อาจารย์วิภา อัมระรงค์ และนิสิตบรรพชิต คณะครุศาสตร์การสอนภาษาไทย ผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ และคณาจารย์ ได้กล่าวให้โอวาทและแนะแนวทาง แก่นิสิตบรรพชิต คณะครุศาสตร์การสอนภาษาไทย ที่จะออกไปฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ ห้องเรียนรวมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

img 5734

img 5738

img 5741

img 5752

img 5766

 

 

img_5712
img_5712
Image Detail Image Download
img_5713
img_5713
Image Detail Image Download
img_5716
img_5716
Image Detail Image Download
img_5722
img_5722
Image Detail Image Download
img_5726
img_5726
Image Detail Image Download
img_5729
img_5729
Image Detail Image Download
img_5734
img_5734
Image Detail Image Download
img_5738
img_5738
Image Detail Image Download
img_5741
img_5741
Image Detail Image Download
img_5744
img_5744
Image Detail Image Download
img_5745
img_5745
Image Detail Image Download
img_5752
img_5752
Image Detail Image Download
img_5754
img_5754
Image Detail Image Download
img_5757
img_5757
Image Detail Image Download
img_5766
img_5766
Image Detail Image Download
img_5770
img_5770
Image Detail Image Download
img_5784
img_5784
Image Detail Image Download
img_5786
img_5786
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery