ภาพกิจกรรม - การประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด (เจ้าอาวาส)

การประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด (เจ้าอาวาส)

 

          เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมประชุมและปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด (เจ้าอาวาส) รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส เจ้าสำนักสงฆ์ ผู้ดูแลที่พักสงฆ์ และเลขานุการเจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับชั้น ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๕๘ เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นกว่า ๕๑๕ รูป ตามมิมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓/๑๕๕๖  โดยมีพระเดชพระคุณราชปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค เป็นประธาน และ พระเดชพระคุณพระราชวรมุนี รองเจ้าคณะภาค ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

img 4213

img 4240

img 4227

img 4216

img_4156
img_4156
Image Detail Image Download
img_4158
img_4158
Image Detail Image Download
img_4167
img_4167
Image Detail Image Download
img_4168
img_4168
Image Detail Image Download
img_4170
img_4170
Image Detail Image Download
img_4171
img_4171
Image Detail Image Download
img_4172
img_4172
Image Detail Image Download
img_4174
img_4174
Image Detail Image Download
img_4177
img_4177
Image Detail Image Download
img_4182
img_4182
Image Detail Image Download
img_4183
img_4183
Image Detail Image Download
img_4185
img_4185
Image Detail Image Download
img_4186
img_4186
Image Detail Image Download
img_4191
img_4191
Image Detail Image Download
img_4194
img_4194
Image Detail Image Download
img_4202
img_4202
Image Detail Image Download
img_4206
img_4206
Image Detail Image Download
img_4207
img_4207
Image Detail Image Download
img_4208
img_4208
Image Detail Image Download
img_4210
img_4210
Image Detail Image Download
img_4213
img_4213
Image Detail Image Download
img_4216
img_4216
Image Detail Image Download
img_4217
img_4217
Image Detail Image Download
img_4218
img_4218
Image Detail Image Download
img_4219
img_4219
Image Detail Image Download
img_4220
img_4220
Image Detail Image Download
img_4221
img_4221
Image Detail Image Download
img_4222
img_4222
Image Detail Image Download
img_4224
img_4224
Image Detail Image Download
img_4227
img_4227
Image Detail Image Download
img_4228
img_4228
Image Detail Image Download
img_4229
img_4229
Image Detail Image Download
img_4230
img_4230
Image Detail Image Download
img_4231
img_4231
Image Detail Image Download
img_4232
img_4232
Image Detail Image Download
img_4234
img_4234
Image Detail Image Download
img_4240
img_4240
Image Detail Image Download
img_4283
img_4283
Image Detail Image Download
img_4284
img_4284
Image Detail Image Download
img_4286
img_4286
Image Detail Image Download
img_4290
img_4290
Image Detail Image Download
img_4291
img_4291
Image Detail Image Download
img_4292
img_4292
Image Detail Image Download
img_4293
img_4293
Image Detail Image Download
img_4296
img_4296
Image Detail Image Download
img_4298
img_4298
Image Detail Image Download
img_4300
img_4300
Image Detail Image Download
img_4302
img_4302
Image Detail Image Download
img_4303
img_4303
Image Detail Image Download
img_4304
img_4304
Image Detail Image Download
img_4307
img_4307
Image Detail Image Download
img_4309
img_4309
Image Detail Image Download
img_4310
img_4310
Image Detail Image Download
img_4314
img_4314
Image Detail Image Download
img_4315
img_4315
Image Detail Image Download
img_4319
img_4319
Image Detail Image Download
img_4320
img_4320
Image Detail Image Download
img_4322
img_4322
Image Detail Image Download
img_4323
img_4323
Image Detail Image Download
img_4327
img_4327
Image Detail Image Download
img_4328
img_4328
Image Detail Image Download
img_4330
img_4330
Image Detail Image Download
img_4334
img_4334
Image Detail Image Download
img_4337
img_4337
Image Detail Image Download
img_4338
img_4338
Image Detail Image Download
img_4344
img_4344
Image Detail Image Download
img_4346
img_4346
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery