ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานครบรอบ ๒๔ ปี

คณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานครบรอบ ๒๔ ปี

การก่อตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

 

          เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.วรปรัชญ์ คำพงษ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ และ  อาจารย์เชษฐ์  นิมมาทพัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้เข้าร่วมงานครบรอบ ๒๔ ปี การก่อตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา พร้อมด้วย พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร ๘๐ ปี พระเทพญาณเวที ณ ศาลาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

img 4117

img 4108

img 4084

img 4136

img_4079
img_4079
Image Detail Image Download
img_4084
img_4084
Image Detail Image Download
img_4086
img_4086
Image Detail Image Download
img_4091
img_4091
Image Detail Image Download
img_4094
img_4094
Image Detail Image Download
img_4108
img_4108
Image Detail Image Download
img_4112
img_4112
Image Detail Image Download
img_4113
img_4113
Image Detail Image Download
img_4117
img_4117
Image Detail Image Download
img_4126
img_4126
Image Detail Image Download
img_4128
img_4128
Image Detail Image Download
img_4129
img_4129
Image Detail Image Download
img_4136
img_4136
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery