ภาพกิจกรรม - พระราชวรมุนี, ดร. บรรยายพิเศษ เรื่อง "หกขั้นบันไดเข้าใจภาษาอังกฤษ"

พระราชวรมุนี, ดร. บรรยายพิเศษ เรื่อง "หกขั้นบันไดเข้าใจภาษาอังกฤษ"

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระราชวรมุนี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มาบรรยายพิเศษ เรื่อง "หกขั้นบันไดเข้าใจภาษาอังกฤษ" Six Step : Understanding English โดยมี พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้ารับฟังในการบรรยายครั้งนี้ ณ ห้องอาเซียนศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 4052

img 4050

img 3997

img 4071

img_3968
img_3968
Image Detail Image Download
img_3970
img_3970
Image Detail Image Download
img_3971
img_3971
Image Detail Image Download
img_3972
img_3972
Image Detail Image Download
img_3973
img_3973
Image Detail Image Download
img_3974
img_3974
Image Detail Image Download
img_3976
img_3976
Image Detail Image Download
img_3977
img_3977
Image Detail Image Download
img_3978
img_3978
Image Detail Image Download
img_3980
img_3980
Image Detail Image Download
img_3983
img_3983
Image Detail Image Download
img_3984
img_3984
Image Detail Image Download
img_3990
img_3990
Image Detail Image Download
img_3994
img_3994
Image Detail Image Download
img_3997
img_3997
Image Detail Image Download
img_4004
img_4004
Image Detail Image Download
img_4008
img_4008
Image Detail Image Download
img_4013
img_4013
Image Detail Image Download
img_4014
img_4014
Image Detail Image Download
img_4015
img_4015
Image Detail Image Download
img_4016
img_4016
Image Detail Image Download
img_4025
img_4025
Image Detail Image Download
img_4030
img_4030
Image Detail Image Download
img_4031
img_4031
Image Detail Image Download
img_4033
img_4033
Image Detail Image Download
img_4034
img_4034
Image Detail Image Download
img_4035
img_4035
Image Detail Image Download
img_4039
img_4039
Image Detail Image Download
img_4043
img_4043
Image Detail Image Download
img_4045
img_4045
Image Detail Image Download
img_4050
img_4050
Image Detail Image Download
img_4052
img_4052
Image Detail Image Download
img_4060
img_4060
Image Detail Image Download
img_4063
img_4063
Image Detail Image Download
img_4064
img_4064
Image Detail Image Download
img_4065
img_4065
Image Detail Image Download
img_4066
img_4066
Image Detail Image Download
img_4067
img_4067
Image Detail Image Download
img_4071
img_4071
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery