ภาพกิจกรรม - กิจกรรมจิตเบิกบานวันจันทร์ สานสัมพันธ์ ฉันทำดี ศรีมหาจุฬาฯ ครั้งที่ ๖

กิจกรรมจิตเบิกบานวันจันทร์ สานสัมพันธ์ ฉันทำดี  ศรีมหาจุฬาฯ ครั้งที่ ๖

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่   ได้ร่วมกันจัด กิจกรรม จิตเบิกบานวันจันทร์ สานสัมพันธ์ ฉันทำดี  ศรีมหาจุฬาฯ ครั้งที่ ๖ โดยได้รับเกียรติจาก พระปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ หัวหน้าฝ่ายวงแผนและวิชาการ ได้มาบรรยายเรื่อง "การทบทวนงานและการเตรียมตัวในการทำงาน"  ณ ห้องประชุมสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 3955

img 3957

img 3961

img 3965

img_3955
img_3955
Image Detail Image Download
img_3957
img_3957
Image Detail Image Download
img_3958
img_3958
Image Detail Image Download
img_3959
img_3959
Image Detail Image Download
img_3961
img_3961
Image Detail Image Download
img_3962
img_3962
Image Detail Image Download
img_3963
img_3963
Image Detail Image Download
img_3965
img_3965
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery