ภาพกิจกรรม - งานทำบุญสืบชาตาหลวงและบายศรีทูลขวัญ พระครูนันทรัตนญาณ

งานทำบุญสืบชาตาหลวงและบายศรีทูลขวัญ พระครูนันทรัตนญาณ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พระชยานันทมุนี,ดร. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมงานทำบุญสืบชาตาหลวงและบายศรีทูลขวัญ พระครูนันทรัตนญาณ (หลวงปู่บุญส่วย เดชปุญฺญมหาเถระ) เนื่องในเจริญอายุวัฒนมงคล ๘๒ ปี ๖๒ พรรษา ณ ศาลาหลวงวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 3772

img 3844

img 3846

img 3857

img_3772
img_3772
Image Detail Image Download
img_3788
img_3788
Image Detail Image Download
img_3792
img_3792
Image Detail Image Download
img_3793
img_3793
Image Detail Image Download
img_3795
img_3795
Image Detail Image Download
img_3796
img_3796
Image Detail Image Download
img_3798
img_3798
Image Detail Image Download
img_3799
img_3799
Image Detail Image Download
img_3800
img_3800
Image Detail Image Download
img_3801
img_3801
Image Detail Image Download
img_3802
img_3802
Image Detail Image Download
img_3803
img_3803
Image Detail Image Download
img_3807
img_3807
Image Detail Image Download
img_3813
img_3813
Image Detail Image Download
img_3815
img_3815
Image Detail Image Download
img_3824
img_3824
Image Detail Image Download
img_3828
img_3828
Image Detail Image Download
img_3833
img_3833
Image Detail Image Download
img_3834
img_3834
Image Detail Image Download
img_3839
img_3839
Image Detail Image Download
img_3844
img_3844
Image Detail Image Download
img_3846
img_3846
Image Detail Image Download
img_3849
img_3849
Image Detail Image Download
img_3851
img_3851
Image Detail Image Download
img_3853
img_3853
Image Detail Image Download
img_3857
img_3857
Image Detail Image Download
img_3862
img_3862
Image Detail Image Download
img_3867
img_3867
Image Detail Image Download
img_3868
img_3868
Image Detail Image Download
img_3869
img_3869
Image Detail Image Download
img_3870
img_3870
Image Detail Image Download
img_3871
img_3871
Image Detail Image Download
img_3872
img_3872
Image Detail Image Download
img_3873
img_3873
Image Detail Image Download
img_3874
img_3874
Image Detail Image Download
img_3875
img_3875
Image Detail Image Download
img_3886
img_3886
Image Detail Image Download
img_3891
img_3891
Image Detail Image Download
img_3892
img_3892
Image Detail Image Download
img_3898
img_3898
Image Detail Image Download
img_3900
img_3900
Image Detail Image Download
img_3903
img_3903
Image Detail Image Download
img_3908
img_3908
Image Detail Image Download
img_3911
img_3911
Image Detail Image Download
img_3921
img_3921
Image Detail Image Download
img_3922
img_3922
Image Detail Image Download
img_3928
img_3928
Image Detail Image Download
img_3931
img_3931
Image Detail Image Download
img_3935
img_3935
Image Detail Image Download
img_3949
img_3949
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery