ภาพกิจกรรม - งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา

งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมี พระเดชพระคุณพระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน ได้เป็นประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิต พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต โดยจัดกิจกรรมการประกวดการแข่งขัน อาทิ เช่น กิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญทำนองสรภัญญะ,กิจกรรมประกวดการบรรยายธรรมะ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ,กิจกรรมประกวดแข่งขันการตอบปัญหาธรรมะ,กิจกรรมประกวดคำกล่าวอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี,กิจกรรมปนะกวดเล่านิทานชาดกประกอบท่าทาง,กิจกรรมประกวดวาดภาพ และกิจกรรมประกวดการร้องเพลงไทยส่งเสริมศีลธรรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตลาดนัดหนังสือ กิจกรรมธรรมะม่วนใจ๋ และกิจกรรมอบรมพัฒนาสุขภาวะและโภชนาการของพระสงฆ์จังหวัดน่าน ในงานมหกรรมมีนักเรียนเข้าร่วมประกวดกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน ๕๙๘ คน ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 3361

img 3504

img 3509

img 3544

img 3745

img 3763

 

img_3322
img_3322
Image Detail Image Download
img_3324
img_3324
Image Detail Image Download
img_3326
img_3326
Image Detail Image Download
img_3329
img_3329
Image Detail Image Download
img_3331
img_3331
Image Detail Image Download
img_3350
img_3350
Image Detail Image Download
img_3354
img_3354
Image Detail Image Download
img_3361
img_3361
Image Detail Image Download
img_3362
img_3362
Image Detail Image Download
img_3364
img_3364
Image Detail Image Download
img_3365
img_3365
Image Detail Image Download
img_3367
img_3367
Image Detail Image Download
img_3370
img_3370
Image Detail Image Download
img_3371
img_3371
Image Detail Image Download
img_3373
img_3373
Image Detail Image Download
img_3374
img_3374
Image Detail Image Download
img_3375
img_3375
Image Detail Image Download
img_3377
img_3377
Image Detail Image Download
img_3378
img_3378
Image Detail Image Download
img_3379
img_3379
Image Detail Image Download
img_3380
img_3380
Image Detail Image Download
img_3382
img_3382
Image Detail Image Download
img_3389
img_3389
Image Detail Image Download
img_3391
img_3391
Image Detail Image Download
img_3393
img_3393
Image Detail Image Download
img_3396
img_3396
Image Detail Image Download
img_3397
img_3397
Image Detail Image Download
img_3400
img_3400
Image Detail Image Download
img_3401
img_3401
Image Detail Image Download
img_3402
img_3402
Image Detail Image Download
img_3403
img_3403
Image Detail Image Download
img_3404
img_3404
Image Detail Image Download
img_3406
img_3406
Image Detail Image Download
img_3408
img_3408
Image Detail Image Download
img_3409
img_3409
Image Detail Image Download
img_3411
img_3411
Image Detail Image Download
img_3413
img_3413
Image Detail Image Download
img_3415
img_3415
Image Detail Image Download
img_3416
img_3416
Image Detail Image Download
img_3417
img_3417
Image Detail Image Download
img_3418
img_3418
Image Detail Image Download
img_3419
img_3419
Image Detail Image Download
img_3420
img_3420
Image Detail Image Download
img_3421
img_3421
Image Detail Image Download
img_3426
img_3426
Image Detail Image Download
img_3431
img_3431
Image Detail Image Download
img_3433
img_3433
Image Detail Image Download
img_3435
img_3435
Image Detail Image Download
img_3443
img_3443
Image Detail Image Download
img_3446
img_3446
Image Detail Image Download
img_3448
img_3448
Image Detail Image Download
img_3455
img_3455
Image Detail Image Download
img_3456
img_3456
Image Detail Image Download
img_3461
img_3461
Image Detail Image Download
img_3471
img_3471
Image Detail Image Download
img_3475
img_3475
Image Detail Image Download
img_3477
img_3477
Image Detail Image Download
img_3478
img_3478
Image Detail Image Download
img_3479
img_3479
Image Detail Image Download
img_3481
img_3481
Image Detail Image Download
img_3482
img_3482
Image Detail Image Download
img_3483
img_3483
Image Detail Image Download
img_3484
img_3484
Image Detail Image Download
img_3487
img_3487
Image Detail Image Download
img_3488
img_3488
Image Detail Image Download
img_3489
img_3489
Image Detail Image Download
img_3490
img_3490
Image Detail Image Download
img_3491
img_3491
Image Detail Image Download
img_3500
img_3500
Image Detail Image Download
img_3502
img_3502
Image Detail Image Download
img_3504
img_3504
Image Detail Image Download
img_3509
img_3509
Image Detail Image Download
img_3510
img_3510
Image Detail Image Download
img_3515
img_3515
Image Detail Image Download
img_3516
img_3516
Image Detail Image Download
img_3519
img_3519
Image Detail Image Download
img_3523
img_3523
Image Detail Image Download
img_3524
img_3524
Image Detail Image Download
img_3526
img_3526
Image Detail Image Download
img_3527
img_3527
Image Detail Image Download
img_3534
img_3534
Image Detail Image Download
img_3536
img_3536
Image Detail Image Download
img_3538
img_3538
Image Detail Image Download
img_3544
img_3544
Image Detail Image Download
img_3549
img_3549
Image Detail Image Download
img_3552
img_3552
Image Detail Image Download
img_3554
img_3554
Image Detail Image Download
img_3557
img_3557
Image Detail Image Download
img_3563
img_3563
Image Detail Image Download
img_3589
img_3589
Image Detail Image Download
img_3592
img_3592
Image Detail Image Download
img_3593
img_3593
Image Detail Image Download
img_3599
img_3599
Image Detail Image Download
img_3605
img_3605
Image Detail Image Download
img_3607
img_3607
Image Detail Image Download
img_3611
img_3611
Image Detail Image Download
img_3623
img_3623
Image Detail Image Download
img_3625
img_3625
Image Detail Image Download
img_3627
img_3627
Image Detail Image Download
img_3628
img_3628
Image Detail Image Download
img_3629
img_3629
Image Detail Image Download
img_3630
img_3630
Image Detail Image Download
img_3632
img_3632
Image Detail Image Download
img_3634
img_3634
Image Detail Image Download
img_3635
img_3635
Image Detail Image Download
img_3636
img_3636
Image Detail Image Download
img_3637
img_3637
Image Detail Image Download
img_3638
img_3638
Image Detail Image Download
img_3639
img_3639
Image Detail Image Download
img_3640
img_3640
Image Detail Image Download
img_3641
img_3641
Image Detail Image Download
img_3642
img_3642
Image Detail Image Download
img_3643
img_3643
Image Detail Image Download
img_3644
img_3644
Image Detail Image Download
img_3645
img_3645
Image Detail Image Download
img_3646
img_3646
Image Detail Image Download
img_3647
img_3647
Image Detail Image Download
img_3649
img_3649
Image Detail Image Download
img_3650
img_3650
Image Detail Image Download
img_3651
img_3651
Image Detail Image Download
img_3652
img_3652
Image Detail Image Download
img_3653
img_3653
Image Detail Image Download
img_3654
img_3654
Image Detail Image Download
img_3661
img_3661
Image Detail Image Download
img_3662
img_3662
Image Detail Image Download
img_3663
img_3663
Image Detail Image Download
img_3665
img_3665
Image Detail Image Download
img_3666
img_3666
Image Detail Image Download
img_3667
img_3667
Image Detail Image Download
img_3668
img_3668
Image Detail Image Download
img_3669
img_3669
Image Detail Image Download
img_3670
img_3670
Image Detail Image Download
img_3671
img_3671
Image Detail Image Download
img_3672
img_3672
Image Detail Image Download
img_3673
img_3673
Image Detail Image Download
img_3674
img_3674
Image Detail Image Download
img_3675
img_3675
Image Detail Image Download
img_3676
img_3676
Image Detail Image Download
img_3677
img_3677
Image Detail Image Download
img_3678
img_3678
Image Detail Image Download
img_3679
img_3679
Image Detail Image Download
img_3680
img_3680
Image Detail Image Download
img_3681
img_3681
Image Detail Image Download
img_3682
img_3682
Image Detail Image Download
img_3683
img_3683
Image Detail Image Download
img_3684
img_3684
Image Detail Image Download
img_3685
img_3685
Image Detail Image Download
img_3686
img_3686
Image Detail Image Download
img_3687
img_3687
Image Detail Image Download
img_3688
img_3688
Image Detail Image Download
img_3689
img_3689
Image Detail Image Download
img_3690
img_3690
Image Detail Image Download
img_3691
img_3691
Image Detail Image Download
img_3692
img_3692
Image Detail Image Download
img_3693
img_3693
Image Detail Image Download
img_3694
img_3694
Image Detail Image Download
img_3695
img_3695
Image Detail Image Download
img_3696
img_3696
Image Detail Image Download
img_3697
img_3697
Image Detail Image Download
img_3698
img_3698
Image Detail Image Download
img_3699
img_3699
Image Detail Image Download
img_3700
img_3700
Image Detail Image Download
img_3701
img_3701
Image Detail Image Download
img_3702
img_3702
Image Detail Image Download
img_3703
img_3703
Image Detail Image Download
img_3704
img_3704
Image Detail Image Download
img_3705
img_3705
Image Detail Image Download
img_3706
img_3706
Image Detail Image Download
img_3707
img_3707
Image Detail Image Download
img_3708
img_3708
Image Detail Image Download
img_3709
img_3709
Image Detail Image Download
img_3710
img_3710
Image Detail Image Download
img_3711
img_3711
Image Detail Image Download
img_3712
img_3712
Image Detail Image Download
img_3713
img_3713
Image Detail Image Download
img_3714
img_3714
Image Detail Image Download
img_3715
img_3715
Image Detail Image Download
img_3716
img_3716
Image Detail Image Download
img_3717
img_3717
Image Detail Image Download
img_3718
img_3718
Image Detail Image Download
img_3719
img_3719
Image Detail Image Download
img_3720
img_3720
Image Detail Image Download
img_3721
img_3721
Image Detail Image Download
img_3722
img_3722
Image Detail Image Download
img_3723
img_3723
Image Detail Image Download
img_3724
img_3724
Image Detail Image Download
img_3729
img_3729
Image Detail Image Download
img_3730
img_3730
Image Detail Image Download
img_3735
img_3735
Image Detail Image Download
img_3738
img_3738
Image Detail Image Download
img_3741
img_3741
Image Detail Image Download
img_3745
img_3745
Image Detail Image Download
img_3747
img_3747
Image Detail Image Download
img_3748
img_3748
Image Detail Image Download
img_3749
img_3749
Image Detail Image Download
img_3751
img_3751
Image Detail Image Download
img_3758
img_3758
Image Detail Image Download
img_3759
img_3759
Image Detail Image Download
img_3763
img_3763
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery