ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณ ๒๕๖๐

คณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณ ๒๕๖๐

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามมติคณะรัฐมนตรี จัดโดย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ วิทยาเขตขอนแก่นและวิทยาลัยสงฆ์เลย  ณ โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์รีสอร์ท จ.เลย

1

6

10

18

1
1
Image Detail Image Download
2
2
Image Detail Image Download
4
4
Image Detail Image Download
5
5
Image Detail Image Download
6
6
Image Detail Image Download
7
7
Image Detail Image Download
8
8
Image Detail Image Download
9
9
Image Detail Image Download
10
10
Image Detail Image Download
11
11
Image Detail Image Download
12
12
Image Detail Image Download
13
13
Image Detail Image Download
14
14
Image Detail Image Download
15
15
Image Detail Image Download
16
16
Image Detail Image Download
17
17
Image Detail Image Download
18
18
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery