ภาพกิจกรรม - ประชุมเตรียมงานมหากรรมส่งเสริมศีลธรรม

ประชุมเตรียมงานมหากรรมส่งเสริมศีลธรรม

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ  พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง ได้ร่วมกันประชุมเตรียมงานมหากรรมส่งเสริมศีลธรรม และประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 3218

img 3221

img 3222

img 3240

img_3209
img_3209
Image Detail Image Download
img_3210
img_3210
Image Detail Image Download
img_3211
img_3211
Image Detail Image Download
img_3215
img_3215
Image Detail Image Download
img_3218
img_3218
Image Detail Image Download
img_3221
img_3221
Image Detail Image Download
img_3222
img_3222
Image Detail Image Download
img_3223
img_3223
Image Detail Image Download
img_3224
img_3224
Image Detail Image Download
img_3232
img_3232
Image Detail Image Download
img_3234
img_3234
Image Detail Image Download
img_3240
img_3240
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery