ภาพกิจกรรม - กิจกรรม "อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน" สัปดาห์วันแม่

กิจกรรม "อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน" สัปดาห์วันแม่

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ  พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง ได้จัดกิจกรรม "อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน" สัปดาห์วันแม่ โดยมีกิจกรรมอาทิเช่น การประกวดเขียนเรียงความวันแม่,การประกวดวาดภาพวันแม่,การประกวดบรรยายธรรมวันแม่ และการประกวดแต่งคำประพันธ์วันแม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๓ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องสมุด วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 3115

img 3128

img 3137

img 3145

img 3198

img_3067
img_3067
Image Detail Image Download
img_3077
img_3077
Image Detail Image Download
img_3081
img_3081
Image Detail Image Download
img_3085
img_3085
Image Detail Image Download
img_3087
img_3087
Image Detail Image Download
img_3092
img_3092
Image Detail Image Download
img_3094
img_3094
Image Detail Image Download
img_3098
img_3098
Image Detail Image Download
img_3099
img_3099
Image Detail Image Download
img_3103
img_3103
Image Detail Image Download
img_3104
img_3104
Image Detail Image Download
img_3107
img_3107
Image Detail Image Download
img_3110
img_3110
Image Detail Image Download
img_3115
img_3115
Image Detail Image Download
img_3118
img_3118
Image Detail Image Download
img_3122
img_3122
Image Detail Image Download
img_3128
img_3128
Image Detail Image Download
img_3130
img_3130
Image Detail Image Download
img_3137
img_3137
Image Detail Image Download
img_3140
img_3140
Image Detail Image Download
img_3141
img_3141
Image Detail Image Download
img_3145
img_3145
Image Detail Image Download
img_3146
img_3146
Image Detail Image Download
img_3149
img_3149
Image Detail Image Download
img_3152
img_3152
Image Detail Image Download
img_3156
img_3156
Image Detail Image Download
img_3157
img_3157
Image Detail Image Download
img_3162
img_3162
Image Detail Image Download
img_3165
img_3165
Image Detail Image Download
img_3166
img_3166
Image Detail Image Download
img_3170
img_3170
Image Detail Image Download
img_3171
img_3171
Image Detail Image Download
img_3174
img_3174
Image Detail Image Download
img_3175
img_3175
Image Detail Image Download
img_3178
img_3178
Image Detail Image Download
img_3179
img_3179
Image Detail Image Download
img_3183
img_3183
Image Detail Image Download
img_3184
img_3184
Image Detail Image Download
img_3187
img_3187
Image Detail Image Download
img_3188
img_3188
Image Detail Image Download
img_3198
img_3198
Image Detail Image Download
img_3201
img_3201
Image Detail Image Download
img_3204
img_3204
Image Detail Image Download
img_3205
img_3205
Image Detail Image Download
img_3206
img_3206
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery