ภาพกิจกรรม - กิจกรรมจิตเบิกบานวันจันทร์ สานสัมพันธ์ ฉันทำดี ศรีมหาจุฬาฯ ครั้งที่ ๕

กิจกรรมจิตเบิกบานวันจันทร์ สานสัมพันธ์ ฉันทำดี  ศรีมหาจุฬาฯ ครั้งที่ ๕

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่   ได้ร่วมกันจัด กิจกรรม จิตเบิกบานวันจันทร์ สานสัมพันธ์ ฉันทำดี  ศรีมหาจุฬาฯ ครั้งที่ ๕ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธรรมนอง ถานา ที่ปรึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง,อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง  ได้มาบรรยายเรื่อง "การสร้างความตระหนักและคุณค่าของชีวิตวัยทำงาน"  ณ ห้องสมุด วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 3055

img 3050

img 3056

img 3066

img_3044
img_3044
Image Detail Image Download
img_3046
img_3046
Image Detail Image Download
img_3050
img_3050
Image Detail Image Download
img_3055
img_3055
Image Detail Image Download
img_3056
img_3056
Image Detail Image Download
img_3059
img_3059
Image Detail Image Download
img_3060
img_3060
Image Detail Image Download
img_3062
img_3062
Image Detail Image Download
img_3066
img_3066
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery