ภาพกิจกรรม - สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน มอบครุภัณฑ์

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน มอบครุภัณฑ์

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รอง ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา พระปลัดทรงศักดิ์ ฉนฺทธมฺโน อาจารย์ประจำสาขาพระพุทธศาสนา คุณศรีลาน อินทะเสน  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ตัวแทนสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน บริหารงานสำนักงานโดย นายกอบ  เสือพยัคฆ์  ประกันสังคมจังหวัดน่าน  ได้มอบเครื่อง ครุภัณฑ์ ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ให้แก่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในด้า่นต่างๆ 

 20130515 150450

20130515 150520

 

20130515 151755

20130515_150450
20130515_150450
Image Detail Image Download
20130515_150520
20130515_150520
Image Detail Image Download
20130515_150710
20130515_150710
Image Detail Image Download
20130515_151729
20130515_151729
Image Detail Image Download
20130515_151755
20130515_151755
Image Detail Image Download
20130515_151843
20130515_151843
Image Detail Image Download
20130515_151916
20130515_151916
Image Detail Image Download
20130515_152149
20130515_152149
Image Detail Image Download
dscf2352
dscf2352
Image Detail Image Download
dscf2353
dscf2353
Image Detail Image Download
dscf2361
dscf2361
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery