ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหาร ร่วมพิธีปลูกต้นไม้ใหญ่ ทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต

คณะผู้บริหาร ร่วมพิธีปลูกต้นไม้ใหญ่ ทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมพิธีปลูกต้นไม้ใหญ่ ทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมฺจิตฺโต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร ณ อาคารหอฉัน ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

1

2

 

5

7

1
1
Image Detail Image Download
2
2
Image Detail Image Download
3
3
Image Detail Image Download
4
4
Image Detail Image Download
5
5
Image Detail Image Download
6
6
Image Detail Image Download
7
7
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery