ภาพกิจกรรม - ประชุมพิจารณาโครงร่างงานวิจัย

ประชุมพิจารณาโครงร่างงานวิจัย

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. หัวหน้าศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัย สงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ประชุมพิจารณาโครงร่างงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามกรอบยุทธศาสตร์วิจัยของชาติ เพื่อเสนอขอสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  ณ ศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 3002

img 3004

img 3006

img 3010

img_3002
img_3002
Image Detail Image Download
img_3004
img_3004
Image Detail Image Download
img_3006
img_3006
Image Detail Image Download
img_3010
img_3010
Image Detail Image Download
img_3012
img_3012
Image Detail Image Download
img_3013
img_3013
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery