ภาพกิจกรรม - การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน มหกรรมส่งเสริมศีลธรรม

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน มหกรรมส่งเสริมศีลธรรม

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  วิทยาลัย สงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน มหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ในโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ส่วนวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ  ณ ห้องอาเซียนศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 2975

img 2964

img 2967

img 2999

img_2949
img_2949
Image Detail Image Download
img_2953
img_2953
Image Detail Image Download
img_2954
img_2954
Image Detail Image Download
img_2955
img_2955
Image Detail Image Download
img_2956
img_2956
Image Detail Image Download
img_2957
img_2957
Image Detail Image Download
img_2958
img_2958
Image Detail Image Download
img_2959
img_2959
Image Detail Image Download
img_2960
img_2960
Image Detail Image Download
img_2962
img_2962
Image Detail Image Download
img_2964
img_2964
Image Detail Image Download
img_2965
img_2965
Image Detail Image Download
img_2966
img_2966
Image Detail Image Download
img_2967
img_2967
Image Detail Image Download
img_2975
img_2975
Image Detail Image Download
img_2979
img_2979
Image Detail Image Download
img_2988
img_2988
Image Detail Image Download
img_2989
img_2989
Image Detail Image Download
img_2990
img_2990
Image Detail Image Download
img_2999
img_2999
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery