ภาพกิจกรรม - กิจกรรมจิตเบิกบานวันจันทร์ สานสัมพันธ์ ฉันทำดี ศรีมหาจุฬาฯ ครั้งที่ ๔

กิจกรรมจิตเบิกบานวันจันทร์ สานสัมพันธ์ ฉันทำดี  ศรีมหาจุฬาฯ ครั้งที่ ๔

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่   ได้ร่วมกันจัด กิจกรรม จิตเบิกบานวันจันทร์ สานสัมพันธ์ ฉันทำดี  ศรีมหาจุฬาฯ ครั้งที่ ๔ โดยได้รับเกียรติจาก พระครูปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้มาบรรยายเกี่ยวกับการร่วมมือทำงานในองค์กร  ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 2883

img 2892

img 2893

img 2891

img_2883
img_2883
Image Detail Image Download
img_2885
img_2885
Image Detail Image Download
img_2886
img_2886
Image Detail Image Download
img_2887
img_2887
Image Detail Image Download
img_2888
img_2888
Image Detail Image Download
img_2889
img_2889
Image Detail Image Download
img_2891
img_2891
Image Detail Image Download
img_2892
img_2892
Image Detail Image Download
img_2893
img_2893
Image Detail Image Download
img_2894
img_2894
Image Detail Image Download
img_2895
img_2895
Image Detail Image Download
img_2897
img_2897
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery