ภาพกิจกรรม - ประชุมโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๐

ประชุมโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๐

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ประชุมโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 และประจำปีงบประมาณ 2560 ตามกรอบยุทธศาสตร์วิจัยของชาติ เพื่อเสนอขอสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 2839

img 2849

img 2851

img 2854

img_2827
img_2827
Image Detail Image Download
img_2828
img_2828
Image Detail Image Download
img_2829
img_2829
Image Detail Image Download
img_2839
img_2839
Image Detail Image Download
img_2841
img_2841
Image Detail Image Download
img_2842
img_2842
Image Detail Image Download
img_2845
img_2845
Image Detail Image Download
img_2846
img_2846
Image Detail Image Download
img_2849
img_2849
Image Detail Image Download
img_2851
img_2851
Image Detail Image Download
img_2852
img_2852
Image Detail Image Download
img_2854
img_2854
Image Detail Image Download
img_2855
img_2855
Image Detail Image Download
img_2858
img_2858
Image Detail Image Download
img_2859
img_2859
Image Detail Image Download
img_2866
img_2866
Image Detail Image Download
img_2867
img_2867
Image Detail Image Download
img_2875
img_2875
Image Detail Image Download
img_2878
img_2878
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery