ภาพกิจกรรม - กิจกรรมแห่เทียนพรรษา พรรษาบูชาพระรัตนตรัย ประจำปี ๒๕๕๘

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา พรรษาบูชาพระรัตนตรัย ประจำปี ๒๕๕๘

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดนมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต  ได้ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา พรรษาบูชาพระรัตนตรัย ประจำปี ๒๕๕๘ ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่นน่าน โดยได้เข้าร่วมเทศกาลแห่เทียนประจำพรรษา ของชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน

img 2652

img 2757

img 2683

img 2801

img_2610
img_2610
Image Detail Image Download
img_2615
img_2615
Image Detail Image Download
img_2616
img_2616
Image Detail Image Download
img_2617
img_2617
Image Detail Image Download
img_2618
img_2618
Image Detail Image Download
img_2619
img_2619
Image Detail Image Download
img_2620
img_2620
Image Detail Image Download
img_2621
img_2621
Image Detail Image Download
img_2622
img_2622
Image Detail Image Download
img_2623
img_2623
Image Detail Image Download
img_2624
img_2624
Image Detail Image Download
img_2625
img_2625
Image Detail Image Download
img_2626
img_2626
Image Detail Image Download
img_2627
img_2627
Image Detail Image Download
img_2628
img_2628
Image Detail Image Download
img_2629
img_2629
Image Detail Image Download
img_2631
img_2631
Image Detail Image Download
img_2632
img_2632
Image Detail Image Download
img_2633
img_2633
Image Detail Image Download
img_2634
img_2634
Image Detail Image Download
img_2635
img_2635
Image Detail Image Download
img_2636
img_2636
Image Detail Image Download
img_2637
img_2637
Image Detail Image Download
img_2638
img_2638
Image Detail Image Download
img_2639
img_2639
Image Detail Image Download
img_2640
img_2640
Image Detail Image Download
img_2641
img_2641
Image Detail Image Download
img_2642
img_2642
Image Detail Image Download
img_2643
img_2643
Image Detail Image Download
img_2647
img_2647
Image Detail Image Download
img_2651
img_2651
Image Detail Image Download
img_2652
img_2652
Image Detail Image Download
img_2653
img_2653
Image Detail Image Download
img_2654
img_2654
Image Detail Image Download
img_2655
img_2655
Image Detail Image Download
img_2656
img_2656
Image Detail Image Download
img_2657
img_2657
Image Detail Image Download
img_2659
img_2659
Image Detail Image Download
img_2660
img_2660
Image Detail Image Download
img_2661
img_2661
Image Detail Image Download
img_2662
img_2662
Image Detail Image Download
img_2665
img_2665
Image Detail Image Download
img_2673
img_2673
Image Detail Image Download
img_2675
img_2675
Image Detail Image Download
img_2683
img_2683
Image Detail Image Download
img_2715
img_2715
Image Detail Image Download
img_2716
img_2716
Image Detail Image Download
img_2717
img_2717
Image Detail Image Download
img_2718
img_2718
Image Detail Image Download
img_2720
img_2720
Image Detail Image Download
img_2723
img_2723
Image Detail Image Download
img_2726
img_2726
Image Detail Image Download
img_2748
img_2748
Image Detail Image Download
img_2757
img_2757
Image Detail Image Download
img_2801
img_2801
Image Detail Image Download
img_2812
img_2812
Image Detail Image Download
img_2813
img_2813
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery