ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ศ.ดร.ชยันต์ พิเชียรสุนทร

คณะผู้บริหารให้การต้อนรับ .ดร.ชยันต์ พิเชียรสุนทร

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พระชยานันทมุนี,ดร. หัวหน้าศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และ คณาจารย์  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ การต้อนรับ ศ.ดร.ชยันต์ พิเชียรสุนทร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมทั้งคณะจากการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 2566

img 2568

img 2558

img 2600

img_2545
img_2545
Image Detail Image Download
img_2551
img_2551
Image Detail Image Download
img_2558
img_2558
Image Detail Image Download
img_2561
img_2561
Image Detail Image Download
img_2566
img_2566
Image Detail Image Download
img_2568
img_2568
Image Detail Image Download
img_2578
img_2578
Image Detail Image Download
img_2579
img_2579
Image Detail Image Download
img_2580
img_2580
Image Detail Image Download
img_2581
img_2581
Image Detail Image Download
img_2582
img_2582
Image Detail Image Download
img_2585
img_2585
Image Detail Image Download
img_2587
img_2587
Image Detail Image Download
img_2591
img_2591
Image Detail Image Download
img_2592
img_2592
Image Detail Image Download
img_2600
img_2600
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery