ภาพกิจกรรม - กิจกรรมจิตเบิกบานวันจันทร์ สานสัมพันธ์ ฉันทำดี ศรีมหาจุฬาฯ ครั้งที่ ๓

กิจกรรมจิตเบิกบานวันจันทร์ สานสัมพันธ์ ฉันทำดี  ศรีมหาจุฬาฯ ครั้งที่ ๓

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมจิตเบิกบานวันจันทร์ สานสัมพันธ์ ฉันทำดี  ศรีมหาจุฬาฯ ครั้งที่ ๓ โดย ได้ร่วมกันถวายเทียนและถวายผ้าอาบน้ำฝน ก่อนถึงเทศกาลเข้าพรรษา  ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 2495

img 2510

img 2509

img 2517

img_2487
img_2487
Image Detail Image Download
img_2495
img_2495
Image Detail Image Download
img_2497
img_2497
Image Detail Image Download
img_2498
img_2498
Image Detail Image Download
img_2499
img_2499
Image Detail Image Download
img_2501
img_2501
Image Detail Image Download
img_2503
img_2503
Image Detail Image Download
img_2505
img_2505
Image Detail Image Download
img_2508
img_2508
Image Detail Image Download
img_2509
img_2509
Image Detail Image Download
img_2510
img_2510
Image Detail Image Download
img_2512
img_2512
Image Detail Image Download
img_2513
img_2513
Image Detail Image Download
img_2515
img_2515
Image Detail Image Download
img_2517
img_2517
Image Detail Image Download
img_2519
img_2519
Image Detail Image Download
img_2523
img_2523
Image Detail Image Download
img_2530
img_2530
Image Detail Image Download
img_2531
img_2531
Image Detail Image Download
img_2533
img_2533
Image Detail Image Download
img_2534
img_2534
Image Detail Image Download
img_2535
img_2535
Image Detail Image Download
img_2537
img_2537
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery