ภาพกิจกรรม - กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา พรรษาบูชาพระรัตนตรัย ประจำปี ๒๕๕๘

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา พรรษาบูชาพระรัตนตรัย ประจำปี ๒๕๕๘

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา พรรษาบูชาพระรัตนตรัย ประจำปี ๒๕๕๘ ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่นน่าน  ณ ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 1048

img 1069

img 1082

img 1096

img_1046
img_1046
Image Detail Image Download
img_1047
img_1047
Image Detail Image Download
img_1048
img_1048
Image Detail Image Download
img_1056
img_1056
Image Detail Image Download
img_1069
img_1069
Image Detail Image Download
img_1079
img_1079
Image Detail Image Download
img_1082
img_1082
Image Detail Image Download
img_1086
img_1086
Image Detail Image Download
img_1093
img_1093
Image Detail Image Download
img_1096
img_1096
Image Detail Image Download
img_1100
img_1100
Image Detail Image Download
img_1104
img_1104
Image Detail Image Download
img_1111
img_1111
Image Detail Image Download
img_1115
img_1115
Image Detail Image Download
img_1118
img_1118
Image Detail Image Download
img_1121
img_1121
Image Detail Image Download
img_1123
img_1123
Image Detail Image Download
img_1126
img_1126
Image Detail Image Download
img_1130
img_1130
Image Detail Image Download
img_1131
img_1131
Image Detail Image Download
img_1136
img_1136
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery