ภาพกิจกรรม - ประชุม คณะกรรมการการดำเนินการ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗

ประชุม คณะกรรมการการดำเนินการ

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ ร่วมกันประชุม คณะกรรมการการดำเนินการ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ และตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเรียนรวมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  ณ ห้องสำนักงานชั่วคราว พื้นที่ ๑๓ ไร่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ อ.ภูเพียง จ.น่าน

img 2445

img 2451

img 2460

img 2480

img_2433
img_2433
Image Detail Image Download
img_2440
img_2440
Image Detail Image Download
img_2444
img_2444
Image Detail Image Download
img_2445
img_2445
Image Detail Image Download
img_2447
img_2447
Image Detail Image Download
img_2451
img_2451
Image Detail Image Download
img_2452
img_2452
Image Detail Image Download
img_2453
img_2453
Image Detail Image Download
img_2457
img_2457
Image Detail Image Download
img_2458
img_2458
Image Detail Image Download
img_2460
img_2460
Image Detail Image Download
img_2479
img_2479
Image Detail Image Download
img_2480
img_2480
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery