ภาพกิจกรรม - ผู้บริหารเข้าเยี่ยมเจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้บริหารเข้าเยี่ยมเจ้าหน้าที่พัสดุ 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รอง ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา พระปลัดทรงศักดิ์ ฉนฺทธมฺโน อาจารย์ประจำสาขาพระพุทธศาสนา และ คณาจารย์ เจ้าหน้าีที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ได้เข้าเยี่ยม นายตรีเนตร สกุลแก้ว เจ้าหน้าที่พัสดุ ของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ซึ่งได้ประสบอุบัติเหตุ บริเวรนิ้วก้อย ด้านซ้ายมือ เบื้องต้นได้รับการเยียวยา จากผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครนน่านฯ

20130515 124059

 

20130515 123855

20130515 124001

20130515_123508
20130515_123508
Image Detail Image Download
20130515_123514
20130515_123514
Image Detail Image Download
20130515_123530
20130515_123530
Image Detail Image Download
20130515_123855
20130515_123855
Image Detail Image Download
20130515_123857
20130515_123857
Image Detail Image Download
20130515_123934
20130515_123934
Image Detail Image Download
20130515_124001
20130515_124001
Image Detail Image Download
20130515_124004
20130515_124004
Image Detail Image Download
20130515_124056
20130515_124056
Image Detail Image Download
20130515_124059
20130515_124059
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery