ภาพกิจกรรม - วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ รับหนังสือพุทธธรรม

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ รับหนังสือพุทธธรรม

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้รับหนังสือพุทธธรรม เป็นหนังสือธรรมะ แต่งโดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) โดยมี นางขวัญดาว วิญญูชาคริต และนายทัพพยศวิน ฐนปพัฒน์ได้รับมอบไว้ห้องสมุดของทางวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้องสมุด วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 2410

img 2412

img 2413

img_2410
img_2410
Image Detail Image Download
img_2412
img_2412
Image Detail Image Download
img_2413
img_2413
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery