ภาพกิจกรรม - ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒

ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.วรปรัชญ์ คำพงษ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุมภายในสำนักงานวิชาการประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘  เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานและติดตามงานของแต่ละส่วนงาน และเตรียมความพร้อมในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ณ ห้องประชุม สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 2395

img 2396

img 2406

img 2405

img_2390
img_2390
Image Detail Image Download
img_2391
img_2391
Image Detail Image Download
img_2395
img_2395
Image Detail Image Download
img_2396
img_2396
Image Detail Image Download
img_2397
img_2397
Image Detail Image Download
img_2398
img_2398
Image Detail Image Download
img_2405
img_2405
Image Detail Image Download
img_2406
img_2406
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery