ภาพกิจกรรม - การประชุมเตรียมงานแห่เทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัย ประจำปี ๒๕๕๘

การประชุมเตรียมงานแห่เทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัย ประจำปี ๒๕๕๘

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสมคิด นันต๊ะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกัน ประชุมเตรียมงานแห่เทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัย ประจำปี ๒๕๕๘ ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่นน่าน ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 2380

img 2382

img 2388

img 2389

img_2380
img_2380
Image Detail Image Download
img_2382
img_2382
Image Detail Image Download
img_2384
img_2384
Image Detail Image Download
img_2386
img_2386
Image Detail Image Download
img_2388
img_2388
Image Detail Image Download
img_2389
img_2389
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery