ภาพกิจกรรม - ประชุม เตรียมงานงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘

ระชุม เตรียมงานงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้เตรียมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ โดยกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันประชุม เตรียมงานงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 2361

img 2367

img 2368

img 2373

img_2361
img_2361
Image Detail Image Download
img_2366
img_2366
Image Detail Image Download
img_2367
img_2367
Image Detail Image Download
img_2368
img_2368
Image Detail Image Download
img_2369
img_2369
Image Detail Image Download
img_2370
img_2370
Image Detail Image Download
img_2373
img_2373
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery