ภาพกิจกรรม - กิจกรรมจิตเบิกบานวันจันทร์ สานสัมพันธ์ ฉันทำดี ศรีมหาจุฬาฯ ครั้งที่ ๒

กิจกรรมจิตเบิกบานวันจันทร์ สานสัมพันธ์ ฉันทำดี  ศรีมหาจุฬาฯ ครั้งที่ ๒

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่   ได้ร่วมกันจัด กิจกรรมจิตเบิกบานวันจันทร์ สานสัมพันธ์ ฉันทำดี  ศรีมหาจุฬาฯ ครั้งที่ ๒ โดย ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ที่ปรึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้มาบรรยายเกี่ยวกับการร่วมมือในการทำงานขององค์กร ณ ห้องประชุมสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 2206

img 2207

img 2194

img 2220

img_2179
img_2179
Image Detail Image Download
img_2180
img_2180
Image Detail Image Download
img_2184
img_2184
Image Detail Image Download
img_2186
img_2186
Image Detail Image Download
img_2192
img_2192
Image Detail Image Download
img_2194
img_2194
Image Detail Image Download
img_2199
img_2199
Image Detail Image Download
img_2201
img_2201
Image Detail Image Download
img_2206
img_2206
Image Detail Image Download
img_2207
img_2207
Image Detail Image Download
img_2211
img_2211
Image Detail Image Download
img_2220
img_2220
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery