ภาพกิจกรรม - การสอบโครงร่างวิจัยการศึกษาอิสระทางการปกครองและการศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์

การสอบโครงร่างวิจัยการศึกษาอิสระทางการปกครองและการศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. หัวหน้าศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายจัดการศึกษา ประธานกรรมการ พร้อมทั้ง ดร.ระเบียบ สิทธิชัย และ ดร.วรปัชญ์ คำพงษ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดการสอบโครงร่างวิจัยการศึกษาอิสระทางการปกครองและการศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ ณ ห้องเรียน ๓๐๒ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 2084

img 2086

img 2158

img 2178

img_2075
img_2075
Image Detail Image Download
img_2083
img_2083
Image Detail Image Download
img_2084
img_2084
Image Detail Image Download
img_2086
img_2086
Image Detail Image Download
img_2088
img_2088
Image Detail Image Download
img_2091
img_2091
Image Detail Image Download
img_2093
img_2093
Image Detail Image Download
img_2094
img_2094
Image Detail Image Download
img_2098
img_2098
Image Detail Image Download
img_2099
img_2099
Image Detail Image Download
img_2102
img_2102
Image Detail Image Download
img_2108
img_2108
Image Detail Image Download
img_2109
img_2109
Image Detail Image Download
img_2113
img_2113
Image Detail Image Download
img_2131
img_2131
Image Detail Image Download
img_2132
img_2132
Image Detail Image Download
img_2142
img_2142
Image Detail Image Download
img_2148
img_2148
Image Detail Image Download
img_2158
img_2158
Image Detail Image Download
img_2161
img_2161
Image Detail Image Download
img_2178
img_2178
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery