ภาพกิจกรรม - การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่   พร้อมทั้ง คณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ได้ร่วมกันประชุม คณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ส่วนวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้องอาเซียนศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 2055

img 2052

img 2065

img 2068

img_2035
img_2035
Image Detail Image Download
img_2037
img_2037
Image Detail Image Download
img_2038
img_2038
Image Detail Image Download
img_2043
img_2043
Image Detail Image Download
img_2052
img_2052
Image Detail Image Download
img_2053
img_2053
Image Detail Image Download
img_2054
img_2054
Image Detail Image Download
img_2055
img_2055
Image Detail Image Download
img_2060
img_2060
Image Detail Image Download
img_2062
img_2062
Image Detail Image Download
img_2063
img_2063
Image Detail Image Download
img_2065
img_2065
Image Detail Image Download
img_2068
img_2068
Image Detail Image Download
img_2070
img_2070
Image Detail Image Download
img_2071
img_2071
Image Detail Image Download
img_2074
img_2074
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery