ภาพกิจกรรม - พิธีอัญเชิญเจ้าบุญสูงขึ้นหอใหม่

พิธีอัญเชิญเจ้าบุญสูงขึ้นหอใหม่


 

          เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๐๐ น. พระราชปัญญาภรณ์,ดร. รองเจ้าคณะภาค ๖ พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายจัดการศึกษา เจ้าอาวาส วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วม พิธีอัญเชิญเจ้าบุญสูงขึ้นหอใหม่ พระภูมิเจ้าที่ประจำอุโบสถ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ณ มณฑลพิธี พระอุโบสถวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 1847

img 1821

img 1822

img 1988

img_1809
img_1809
Image Detail Image Download
img_1810
img_1810
Image Detail Image Download
img_1816
img_1816
Image Detail Image Download
img_1821
img_1821
Image Detail Image Download
img_1822
img_1822
Image Detail Image Download
img_1823
img_1823
Image Detail Image Download
img_1824
img_1824
Image Detail Image Download
img_1825
img_1825
Image Detail Image Download
img_1826
img_1826
Image Detail Image Download
img_1827
img_1827
Image Detail Image Download
img_1831
img_1831
Image Detail Image Download
img_1832
img_1832
Image Detail Image Download
img_1837
img_1837
Image Detail Image Download
img_1838
img_1838
Image Detail Image Download
img_1841
img_1841
Image Detail Image Download
img_1845
img_1845
Image Detail Image Download
img_1847
img_1847
Image Detail Image Download
img_1849
img_1849
Image Detail Image Download
img_1854
img_1854
Image Detail Image Download
img_1860
img_1860
Image Detail Image Download
img_1863
img_1863
Image Detail Image Download
img_1868
img_1868
Image Detail Image Download
img_1871
img_1871
Image Detail Image Download
img_1873
img_1873
Image Detail Image Download
img_1877
img_1877
Image Detail Image Download
img_1880
img_1880
Image Detail Image Download
img_1885
img_1885
Image Detail Image Download
img_1886
img_1886
Image Detail Image Download
img_1899
img_1899
Image Detail Image Download
img_1901
img_1901
Image Detail Image Download
img_1905
img_1905
Image Detail Image Download
img_1908
img_1908
Image Detail Image Download
img_1930
img_1930
Image Detail Image Download
img_1935
img_1935
Image Detail Image Download
img_1954
img_1954
Image Detail Image Download
img_1963
img_1963
Image Detail Image Download
img_1986
img_1986
Image Detail Image Download
img_1988
img_1988
Image Detail Image Download
img_1991
img_1991
Image Detail Image Download
img_1997
img_1997
Image Detail Image Download
img_2001
img_2001
Image Detail Image Download
img_2005
img_2005
Image Detail Image Download
img_2010
img_2010
Image Detail Image Download
img_2021
img_2021
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery