ภาพกิจกรรม - พระราชวรเมธี,ดร. ได้เดินทางตรวจเยี่ยม โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม

พระราชวรเมธี,ดร. ได้เดินทางตรวจเยี่ยม โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๓๐ น. พระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เดินทางตรวจเยี่ยม โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ พื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียน ๑๓ ไร่

img 1643

img 1619

img 1668

img 1706

img_1612
img_1612
Image Detail Image Download
img_1616
img_1616
Image Detail Image Download
img_1619
img_1619
Image Detail Image Download
img_1622
img_1622
Image Detail Image Download
img_1625
img_1625
Image Detail Image Download
img_1632
img_1632
Image Detail Image Download
img_1643
img_1643
Image Detail Image Download
img_1651
img_1651
Image Detail Image Download
img_1668
img_1668
Image Detail Image Download
img_1672
img_1672
Image Detail Image Download
img_1674
img_1674
Image Detail Image Download
img_1680
img_1680
Image Detail Image Download
img_1682
img_1682
Image Detail Image Download
img_1693
img_1693
Image Detail Image Download
img_1695
img_1695
Image Detail Image Download
img_1697
img_1697
Image Detail Image Download
img_1698
img_1698
Image Detail Image Download
img_1700
img_1700
Image Detail Image Download
img_1702
img_1702
Image Detail Image Download
img_1706
img_1706
Image Detail Image Download
img_1712
img_1712
Image Detail Image Download
img_1715
img_1715
Image Detail Image Download
img_1721
img_1721
Image Detail Image Download
img_1724
img_1724
Image Detail Image Download
img_1726
img_1726
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery