ภาพกิจกรรม - ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

 ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. อาจารย์เชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิชาการ ของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ได้ร่วมกันประชุม  เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดำเนินงานตามกิจกรรมในรอบเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ

 img 5667

img 5673

img_5667
img_5667
Image Detail Image Download
img_5670
img_5670
Image Detail Image Download
img_5671
img_5671
Image Detail Image Download
img_5672
img_5672
Image Detail Image Download
img_5673
img_5673
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery