ภาพกิจกรรม - พิธีทำบุญถวายผ้าป่าสามัคคีมหากุศล "ปัญญาบารมี"

พิธีทำบุญถวายผ้าป่าสามัคคีมหากุศล "ปัญญาบารมี"


 

          เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วม พิธีทำบุญถวายผ้าป่าสามัคคีมหากุศล "ปัญญาบารมี"  เพื่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องสารานุกรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา โดย ท่านดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฏีกา พร้อมคณะ โดยมียอดผ้าป่าเป็นจำนวนรวมทั้งหมด ๓,๐๕๓,๒๖๑ บาท ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 1286

img 1332

img 1386

img 1412

img 1438

img_1145
img_1145
Image Detail Image Download
img_1146
img_1146
Image Detail Image Download
img_1150
img_1150
Image Detail Image Download
img_1154
img_1154
Image Detail Image Download
img_1157
img_1157
Image Detail Image Download
img_1160
img_1160
Image Detail Image Download
img_1162
img_1162
Image Detail Image Download
img_1164
img_1164
Image Detail Image Download
img_1165
img_1165
Image Detail Image Download
img_1167
img_1167
Image Detail Image Download
img_1170
img_1170
Image Detail Image Download
img_1171
img_1171
Image Detail Image Download
img_1172
img_1172
Image Detail Image Download
img_1180
img_1180
Image Detail Image Download
img_1183
img_1183
Image Detail Image Download
img_1184
img_1184
Image Detail Image Download
img_1185
img_1185
Image Detail Image Download
img_1187
img_1187
Image Detail Image Download
img_1188
img_1188
Image Detail Image Download
img_1189
img_1189
Image Detail Image Download
img_1190
img_1190
Image Detail Image Download
img_1191
img_1191
Image Detail Image Download
img_1192
img_1192
Image Detail Image Download
img_1193
img_1193
Image Detail Image Download
img_1194
img_1194
Image Detail Image Download
img_1197
img_1197
Image Detail Image Download
img_1199
img_1199
Image Detail Image Download
img_1202
img_1202
Image Detail Image Download
img_1213
img_1213
Image Detail Image Download
img_1214
img_1214
Image Detail Image Download
img_1216
img_1216
Image Detail Image Download
img_1217
img_1217
Image Detail Image Download
img_1218
img_1218
Image Detail Image Download
img_1224
img_1224
Image Detail Image Download
img_1229
img_1229
Image Detail Image Download
img_1239
img_1239
Image Detail Image Download
img_1240
img_1240
Image Detail Image Download
img_1263
img_1263
Image Detail Image Download
img_1265
img_1265
Image Detail Image Download
img_1268
img_1268
Image Detail Image Download
img_1276
img_1276
Image Detail Image Download
img_1282
img_1282
Image Detail Image Download
img_1286
img_1286
Image Detail Image Download
img_1291
img_1291
Image Detail Image Download
img_1299
img_1299
Image Detail Image Download
img_1302
img_1302
Image Detail Image Download
img_1308
img_1308
Image Detail Image Download
img_1313
img_1313
Image Detail Image Download
img_1320
img_1320
Image Detail Image Download
img_1321
img_1321
Image Detail Image Download
img_1332
img_1332
Image Detail Image Download
img_1338
img_1338
Image Detail Image Download
img_1342
img_1342
Image Detail Image Download
img_1343
img_1343
Image Detail Image Download
img_1344
img_1344
Image Detail Image Download
img_1345
img_1345
Image Detail Image Download
img_1350
img_1350
Image Detail Image Download
img_1351
img_1351
Image Detail Image Download
img_1353
img_1353
Image Detail Image Download
img_1354
img_1354
Image Detail Image Download
img_1355
img_1355
Image Detail Image Download
img_1356
img_1356
Image Detail Image Download
img_1357
img_1357
Image Detail Image Download
img_1358
img_1358
Image Detail Image Download
img_1370
img_1370
Image Detail Image Download
img_1372
img_1372
Image Detail Image Download
img_1386
img_1386
Image Detail Image Download
img_1387
img_1387
Image Detail Image Download
img_1389
img_1389
Image Detail Image Download
img_1391
img_1391
Image Detail Image Download
img_1392
img_1392
Image Detail Image Download
img_1393
img_1393
Image Detail Image Download
img_1394
img_1394
Image Detail Image Download
img_1398
img_1398
Image Detail Image Download
img_1412
img_1412
Image Detail Image Download
img_1415
img_1415
Image Detail Image Download
img_1418
img_1418
Image Detail Image Download
img_1423
img_1423
Image Detail Image Download
img_1438
img_1438
Image Detail Image Download
img_1439
img_1439
Image Detail Image Download
img_1442
img_1442
Image Detail Image Download
img_1448
img_1448
Image Detail Image Download
img_1452
img_1452
Image Detail Image Download
img_1456
img_1456
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery