ภาพกิจกรรม - ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘

ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.วรปรัชญ์ คำพงษ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุมภายในสำนักงานวิชาการประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘  เพื่อ ทบทวนผลการดำเนินงานและติดตามงานของแต่ละส่วนงาน และเตรียมความพร้อมในการเปิดปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘  ในสำนักงานวิชาการ ณ ห้องประชุม สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 1102

img 1103

img 1108

img 1109

img_1102
img_1102
Image Detail Image Download
img_1103
img_1103
Image Detail Image Download
img_1104
img_1104
Image Detail Image Download
img_1108
img_1108
Image Detail Image Download
img_1109
img_1109
Image Detail Image Download
img_1110
img_1110
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery