ภาพกิจกรรม - การประชุมเตรียมการจัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล "ปัญญาบารมี"

การประชุมเตรียมการจัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล "ปัญญาบารมี"

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันการประชุมเตรียมการจัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล "ปัญญาบารมี" ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องอาเซียนศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 1084

img 1086

img 1088

img 1093

img_1084
img_1084
Image Detail Image Download
img_1086
img_1086
Image Detail Image Download
img_1087
img_1087
Image Detail Image Download
img_1088
img_1088
Image Detail Image Download
img_1089
img_1089
Image Detail Image Download
img_1090
img_1090
Image Detail Image Download
img_1091
img_1091
Image Detail Image Download
img_1093
img_1093
Image Detail Image Download
img_1096
img_1096
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery