ภาพกิจกรรม - การประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

การประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันการประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เรื่อง การเปิดรับโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐,ทบทวนบทบาทหน้าที่อาจารย์,จรรยาบรรณคณาจารย์ และการพัฒนาการเรียนการสอน เอกสารการสอน/การผลิตสื่อ/การผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 1061

img 1065

img 1066

img 1070

img_1061
img_1061
Image Detail Image Download
img_1065
img_1065
Image Detail Image Download
img_1066
img_1066
Image Detail Image Download
img_1067
img_1067
Image Detail Image Download
img_1070
img_1070
Image Detail Image Download
img_1073
img_1073
Image Detail Image Download
img_1074
img_1074
Image Detail Image Download
img_1075
img_1075
Image Detail Image Download
img_1081
img_1081
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery