ภาพกิจกรรม - พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  โดยมี พระเดชพระคุณพระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน ได้เป็นประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิต พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ และนายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ได้ เป็นประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ โดยได้มีตัวแทนนิสิตทุกคณะทุกชั้นปี ได้ถวายพานไหว้ครูแด่ คณาจารย์ มหาวิทยาลัย ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 0965

img 0983

img 0974

img 0995

img 1013

img_0902
img_0902
Image Detail Image Download
img_0926
img_0926
Image Detail Image Download
img_0931
img_0931
Image Detail Image Download
img_0937
img_0937
Image Detail Image Download
img_0941
img_0941
Image Detail Image Download
img_0944
img_0944
Image Detail Image Download
img_0947
img_0947
Image Detail Image Download
img_0948
img_0948
Image Detail Image Download
img_0952
img_0952
Image Detail Image Download
img_0953
img_0953
Image Detail Image Download
img_0954
img_0954
Image Detail Image Download
img_0957
img_0957
Image Detail Image Download
img_0959
img_0959
Image Detail Image Download
img_0961
img_0961
Image Detail Image Download
img_0962
img_0962
Image Detail Image Download
img_0965
img_0965
Image Detail Image Download
img_0968
img_0968
Image Detail Image Download
img_0969
img_0969
Image Detail Image Download
img_0974
img_0974
Image Detail Image Download
img_0978
img_0978
Image Detail Image Download
img_0980
img_0980
Image Detail Image Download
img_0983
img_0983
Image Detail Image Download
img_0994
img_0994
Image Detail Image Download
img_0995
img_0995
Image Detail Image Download
img_1002
img_1002
Image Detail Image Download
img_1012
img_1012
Image Detail Image Download
img_1013
img_1013
Image Detail Image Download
img_1014
img_1014
Image Detail Image Download
img_1015
img_1015
Image Detail Image Download
img_1016
img_1016
Image Detail Image Download
img_1020
img_1020
Image Detail Image Download
img_1027
img_1027
Image Detail Image Download
img_1031
img_1031
Image Detail Image Download
img_1034
img_1034
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery