ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ท่านสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ

คณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ท่านสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมต้อนรับ ท่านสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมทั้งคณะ ที่ได้โอกาสเดินทางมาวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ และโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 0752

img 0792

img 0852

img 0862

img 0873

img_0688
img_0688
Image Detail Image Download
img_0696
img_0696
Image Detail Image Download
img_0705
img_0705
Image Detail Image Download
img_0714
img_0714
Image Detail Image Download
img_0717
img_0717
Image Detail Image Download
img_0720
img_0720
Image Detail Image Download
img_0721
img_0721
Image Detail Image Download
img_0724
img_0724
Image Detail Image Download
img_0738
img_0738
Image Detail Image Download
img_0743
img_0743
Image Detail Image Download
img_0748
img_0748
Image Detail Image Download
img_0749
img_0749
Image Detail Image Download
img_0750
img_0750
Image Detail Image Download
img_0752
img_0752
Image Detail Image Download
img_0758
img_0758
Image Detail Image Download
img_0769
img_0769
Image Detail Image Download
img_0772
img_0772
Image Detail Image Download
img_0777
img_0777
Image Detail Image Download
img_0780
img_0780
Image Detail Image Download
img_0783
img_0783
Image Detail Image Download
img_0786
img_0786
Image Detail Image Download
img_0792
img_0792
Image Detail Image Download
img_0795
img_0795
Image Detail Image Download
img_0797
img_0797
Image Detail Image Download
img_0799
img_0799
Image Detail Image Download
img_0802
img_0802
Image Detail Image Download
img_0803
img_0803
Image Detail Image Download
img_0817
img_0817
Image Detail Image Download
img_0822
img_0822
Image Detail Image Download
img_0829
img_0829
Image Detail Image Download
img_0834
img_0834
Image Detail Image Download
img_0838
img_0838
Image Detail Image Download
img_0842
img_0842
Image Detail Image Download
img_0844
img_0844
Image Detail Image Download
img_0847
img_0847
Image Detail Image Download
img_0852
img_0852
Image Detail Image Download
img_0857
img_0857
Image Detail Image Download
img_0862
img_0862
Image Detail Image Download
img_0866
img_0866
Image Detail Image Download
img_0868
img_0868
Image Detail Image Download
img_0873
img_0873
Image Detail Image Download
img_0879
img_0879
Image Detail Image Download
img_0883
img_0883
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery