ภาพกิจกรรม - ประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา ในโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ ๓

ประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา ในโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ ๓

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา ในโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ส่วนวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๓ เรื่องติดตามหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาระดับชั้นประถมศึกษา และ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ ห้องอาเซียนศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 0569

img 0570

 img 0565

img 0586

img_0533
img_0533
Image Detail Image Download
img_0534
img_0534
Image Detail Image Download
img_0560
img_0560
Image Detail Image Download
img_0561
img_0561
Image Detail Image Download
img_0562
img_0562
Image Detail Image Download
img_0563
img_0563
Image Detail Image Download
img_0564
img_0564
Image Detail Image Download
img_0565
img_0565
Image Detail Image Download
img_0567
img_0567
Image Detail Image Download
img_0569
img_0569
Image Detail Image Download
img_0570
img_0570
Image Detail Image Download
img_0575
img_0575
Image Detail Image Download
img_0580
img_0580
Image Detail Image Download
img_0581
img_0581
Image Detail Image Download
img_0586
img_0586
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery