ภาพกิจกรรม - กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม(ต้อนรับนิสิตใหม่) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม(ต้อนรับนิสิตใหม่) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม(ต้อนรับนิสิตใหม่) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีการร่วมเดินธรรมยาตราถวายพุทธบูชาองค์พระธาตุแช่แห้ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๖๐ พรรษา และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย จากวัดมิ่งเมืองถึงวัดพระธาตุแช่แห้งเพื่อนมัสการองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง พร้อมกับปลูกต้นไม้มงคลและกิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่ต้อนรับรุ่นน้อง เพื่อทำให้เกิดความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่กับน้องน้อง ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 0024

img 0070

img 0360

img 0447

img 0478

img_0008
img_0008
Image Detail Image Download
img_0014
img_0014
Image Detail Image Download
img_0015
img_0015
Image Detail Image Download
img_0016
img_0016
Image Detail Image Download
img_0018
img_0018
Image Detail Image Download
img_0022
img_0022
Image Detail Image Download
img_0024
img_0024
Image Detail Image Download
img_0029
img_0029
Image Detail Image Download
img_0030
img_0030
Image Detail Image Download
img_0034
img_0034
Image Detail Image Download
img_0036
img_0036
Image Detail Image Download
img_0037
img_0037
Image Detail Image Download
img_0039
img_0039
Image Detail Image Download
img_0040
img_0040
Image Detail Image Download
img_0042
img_0042
Image Detail Image Download
img_0044
img_0044
Image Detail Image Download
img_0046
img_0046
Image Detail Image Download
img_0047
img_0047
Image Detail Image Download
img_0049
img_0049
Image Detail Image Download
img_0050
img_0050
Image Detail Image Download
img_0054
img_0054
Image Detail Image Download
img_0055
img_0055
Image Detail Image Download
img_0056
img_0056
Image Detail Image Download
img_0057
img_0057
Image Detail Image Download
img_0058
img_0058
Image Detail Image Download
img_0059
img_0059
Image Detail Image Download
img_0060
img_0060
Image Detail Image Download
img_0064
img_0064
Image Detail Image Download
img_0066
img_0066
Image Detail Image Download
img_0067
img_0067
Image Detail Image Download
img_0070
img_0070
Image Detail Image Download
img_0071
img_0071
Image Detail Image Download
img_0081
img_0081
Image Detail Image Download
img_0082
img_0082
Image Detail Image Download
img_0083
img_0083
Image Detail Image Download
img_0084
img_0084
Image Detail Image Download
img_0085
img_0085
Image Detail Image Download
img_0086
img_0086
Image Detail Image Download
img_0087
img_0087
Image Detail Image Download
img_0088
img_0088
Image Detail Image Download
img_0089
img_0089
Image Detail Image Download
img_0090
img_0090
Image Detail Image Download
img_0091
img_0091
Image Detail Image Download
img_0092
img_0092
Image Detail Image Download
img_0094
img_0094
Image Detail Image Download
img_0095
img_0095
Image Detail Image Download
img_0097
img_0097
Image Detail Image Download
img_0098
img_0098
Image Detail Image Download
img_0099
img_0099
Image Detail Image Download
img_0100
img_0100
Image Detail Image Download
img_0103
img_0103
Image Detail Image Download
img_0196
img_0196
Image Detail Image Download
img_0197
img_0197
Image Detail Image Download
img_0198
img_0198
Image Detail Image Download
img_0199
img_0199
Image Detail Image Download
img_0201
img_0201
Image Detail Image Download
img_0202
img_0202
Image Detail Image Download
img_0206
img_0206
Image Detail Image Download
img_0208
img_0208
Image Detail Image Download
img_0209
img_0209
Image Detail Image Download
img_0210
img_0210
Image Detail Image Download
img_0211
img_0211
Image Detail Image Download
img_0212
img_0212
Image Detail Image Download
img_0213
img_0213
Image Detail Image Download
img_0214
img_0214
Image Detail Image Download
img_0215
img_0215
Image Detail Image Download
img_0216
img_0216
Image Detail Image Download
img_0217
img_0217
Image Detail Image Download
img_0218
img_0218
Image Detail Image Download
img_0219
img_0219
Image Detail Image Download
img_0220
img_0220
Image Detail Image Download
img_0221
img_0221
Image Detail Image Download
img_0222
img_0222
Image Detail Image Download
img_0224
img_0224
Image Detail Image Download
img_0250
img_0250
Image Detail Image Download
img_0251
img_0251
Image Detail Image Download
img_0252
img_0252
Image Detail Image Download
img_0253
img_0253
Image Detail Image Download
img_0255
img_0255
Image Detail Image Download
img_0256
img_0256
Image Detail Image Download
img_0257
img_0257
Image Detail Image Download
img_0258
img_0258
Image Detail Image Download
img_0259
img_0259
Image Detail Image Download
img_0260
img_0260
Image Detail Image Download
img_0261
img_0261
Image Detail Image Download
img_0262
img_0262
Image Detail Image Download
img_0263
img_0263
Image Detail Image Download
img_0264
img_0264
Image Detail Image Download
img_0265
img_0265
Image Detail Image Download
img_0267
img_0267
Image Detail Image Download
img_0268
img_0268
Image Detail Image Download
img_0269
img_0269
Image Detail Image Download
img_0270
img_0270
Image Detail Image Download
img_0271
img_0271
Image Detail Image Download
img_0272
img_0272
Image Detail Image Download
img_0273
img_0273
Image Detail Image Download
img_0274
img_0274
Image Detail Image Download
img_0275
img_0275
Image Detail Image Download
img_0276
img_0276
Image Detail Image Download
img_0277
img_0277
Image Detail Image Download
img_0278
img_0278
Image Detail Image Download
img_0280
img_0280
Image Detail Image Download
img_0281
img_0281
Image Detail Image Download
img_0326
img_0326
Image Detail Image Download
img_0329
img_0329
Image Detail Image Download
img_0330
img_0330
Image Detail Image Download
img_0331
img_0331
Image Detail Image Download
img_0332
img_0332
Image Detail Image Download
img_0333
img_0333
Image Detail Image Download
img_0334
img_0334
Image Detail Image Download
img_0335
img_0335
Image Detail Image Download
img_0336
img_0336
Image Detail Image Download
img_0337
img_0337
Image Detail Image Download
img_0338
img_0338
Image Detail Image Download
img_0340
img_0340
Image Detail Image Download
img_0341
img_0341
Image Detail Image Download
img_0342
img_0342
Image Detail Image Download
img_0343
img_0343
Image Detail Image Download
img_0344
img_0344
Image Detail Image Download
img_0345
img_0345
Image Detail Image Download
img_0346
img_0346
Image Detail Image Download
img_0347
img_0347
Image Detail Image Download
img_0348
img_0348
Image Detail Image Download
img_0349
img_0349
Image Detail Image Download
img_0352
img_0352
Image Detail Image Download
img_0353
img_0353
Image Detail Image Download
img_0354
img_0354
Image Detail Image Download
img_0360
img_0360
Image Detail Image Download
img_0363
img_0363
Image Detail Image Download
img_0365
img_0365
Image Detail Image Download
img_0366
img_0366
Image Detail Image Download
img_0367
img_0367
Image Detail Image Download
img_0377
img_0377
Image Detail Image Download
img_0380
img_0380
Image Detail Image Download
img_0382
img_0382
Image Detail Image Download
img_0383
img_0383
Image Detail Image Download
img_0385
img_0385
Image Detail Image Download
img_0386
img_0386
Image Detail Image Download
img_0391
img_0391
Image Detail Image Download
img_0392
img_0392
Image Detail Image Download
img_0394
img_0394
Image Detail Image Download
img_0395
img_0395
Image Detail Image Download
img_0396
img_0396
Image Detail Image Download
img_0400
img_0400
Image Detail Image Download
img_0404
img_0404
Image Detail Image Download
img_0405
img_0405
Image Detail Image Download
img_0406
img_0406
Image Detail Image Download
img_0407
img_0407
Image Detail Image Download
img_0409
img_0409
Image Detail Image Download
img_0413
img_0413
Image Detail Image Download
img_0417
img_0417
Image Detail Image Download
img_0418
img_0418
Image Detail Image Download
img_0426
img_0426
Image Detail Image Download
img_0429
img_0429
Image Detail Image Download
img_0435
img_0435
Image Detail Image Download
img_0437
img_0437
Image Detail Image Download
img_0438
img_0438
Image Detail Image Download
img_0440
img_0440
Image Detail Image Download
img_0441
img_0441
Image Detail Image Download
img_0444
img_0444
Image Detail Image Download
img_0446
img_0446
Image Detail Image Download
img_0447
img_0447
Image Detail Image Download
img_0448
img_0448
Image Detail Image Download
img_0449
img_0449
Image Detail Image Download
img_0450
img_0450
Image Detail Image Download
img_0451
img_0451
Image Detail Image Download
img_0452
img_0452
Image Detail Image Download
img_0453
img_0453
Image Detail Image Download
img_0454
img_0454
Image Detail Image Download
img_0455
img_0455
Image Detail Image Download
img_0457
img_0457
Image Detail Image Download
img_0458
img_0458
Image Detail Image Download
img_0464
img_0464
Image Detail Image Download
img_0465
img_0465
Image Detail Image Download
img_0466
img_0466
Image Detail Image Download
img_0470
img_0470
Image Detail Image Download
img_0472
img_0472
Image Detail Image Download
img_0473
img_0473
Image Detail Image Download
img_0478
img_0478
Image Detail Image Download
img_9279
img_9279
Image Detail Image Download
img_9280
img_9280
Image Detail Image Download
img_9281
img_9281
Image Detail Image Download
img_9282
img_9282
Image Detail Image Download
img_9290
img_9290
Image Detail Image Download
img_9291
img_9291
Image Detail Image Download
img_9295
img_9295
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery