ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหารร่วมกันปลูกข้าวแบบโบราณ

คณะผู้บริหารร่วมกันปลูกข้าวแบบโบราณ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายจัดการศึกษา หัวหน้าศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันปลูกข้าวแบบโบราณ ณ พื้นที่นา วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 9827

img 9831

 

img 9838

 

img 9861

img_9759
img_9759
Image Detail Image Download
img_9769
img_9769
Image Detail Image Download
img_9770
img_9770
Image Detail Image Download
img_9783
img_9783
Image Detail Image Download
img_9784
img_9784
Image Detail Image Download
img_9785
img_9785
Image Detail Image Download
img_9786
img_9786
Image Detail Image Download
img_9789
img_9789
Image Detail Image Download
img_9796
img_9796
Image Detail Image Download
img_9799
img_9799
Image Detail Image Download
img_9800
img_9800
Image Detail Image Download
img_9801
img_9801
Image Detail Image Download
img_9803
img_9803
Image Detail Image Download
img_9808
img_9808
Image Detail Image Download
img_9809
img_9809
Image Detail Image Download
img_9810
img_9810
Image Detail Image Download
img_9811
img_9811
Image Detail Image Download
img_9814
img_9814
Image Detail Image Download
img_9815
img_9815
Image Detail Image Download
img_9818
img_9818
Image Detail Image Download
img_9819
img_9819
Image Detail Image Download
img_9820
img_9820
Image Detail Image Download
img_9821
img_9821
Image Detail Image Download
img_9822
img_9822
Image Detail Image Download
img_9823
img_9823
Image Detail Image Download
img_9825
img_9825
Image Detail Image Download
img_9827
img_9827
Image Detail Image Download
img_9829
img_9829
Image Detail Image Download
img_9830
img_9830
Image Detail Image Download
img_9831
img_9831
Image Detail Image Download
img_9834
img_9834
Image Detail Image Download
img_9838
img_9838
Image Detail Image Download
img_9842
img_9842
Image Detail Image Download
img_9846
img_9846
Image Detail Image Download
img_9861
img_9861
Image Detail Image Download
img_9866
img_9866
Image Detail Image Download
img_9868
img_9868
Image Detail Image Download
img_9874
img_9874
Image Detail Image Download
img_9877
img_9877
Image Detail Image Download
img_9879
img_9879
Image Detail Image Download
img_9884
img_9884
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery