ภาพกิจกรรม - ประสาทปริญญาวังน้อย

ประสาทปริญญาวังน้อย 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          วันที่ ๑๑-๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รอง ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา พระปลัดเทียน พลวุฑฺโฒ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พระปลัดทรงศักดิ์ ฉนฺทธมฺโน อาจารย์ประจำสาขาพระพุทธศาสนา พระอุึทัย อุทฺยเมธี อาจารย์ประัจำสาขารัฐศาสตร์ ผศ.ดร.เสริมสิริ อัครพุฒิพันธ์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะพุทธศาสตร์ ได้เดินทางไปยัง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา เพื่อจัดซุ้มแสดงความยินดี และ นิสิตคณะพุทธศาสตร์ได้แสดงวัฒนธรรม ฟ้อนล่องน่าน ในงานประสาทปริญญา

179967 461081200640381 185728369 n

417807 461081170640384 1644278579 n

 

936737 328545130607855 536442421 n

944397 461080613973773 1754503329 n

179967_461081200640381_185728369_n
179967_46108120...
Image Detail Image Download
249032_409606389147288_1220115757_n
249032_40960638...
Image Detail Image Download
316402_461078630640638_1025142475_n
316402_46107863...
Image Detail Image Download
417807_461081170640384_1644278579_n
417807_46108117...
Image Detail Image Download
428406_461079633973871_1443626569_n
428406_46107963...
Image Detail Image Download
922887_409605189147408_1888498899_n
922887_40960518...
Image Detail Image Download
934753_409606305813963_672156076_n
934753_40960630...
Image Detail Image Download
936737_328545130607855_536442421_n
936737_32854513...
Image Detail Image Download
941167_461080583973776_1157874868_n
941167_46108058...
Image Detail Image Download
941181_409605232480737_1063366316_n
941181_40960523...
Image Detail Image Download
941359_409605282480732_654155328_n
941359_40960528...
Image Detail Image Download
941636_461086173973217_415252769_n
941636_46108617...
Image Detail Image Download
944397_461080613973773_1754503329_n
944397_46108061...
Image Detail Image Download
944527_461079617307206_1622044041_n
944527_46107961...
Image Detail Image Download
944211_461087930639708_989679187_n
944211_46108793...
Image Detail Image Download
20130511_083030
20130511_083030
Image Detail Image Download
20130511_084115
20130511_084115
Image Detail Image Download
20130511_084254
20130511_084254
Image Detail Image Download
20130511_101959
20130511_101959
Image Detail Image Download
20130511_102019
20130511_102019
Image Detail Image Download
20130511_102138
20130511_102138
Image Detail Image Download
20130511_102141
20130511_102141
Image Detail Image Download
20130511_102457
20130511_102457
Image Detail Image Download
20130511_102520
20130511_102520
Image Detail Image Download
20130511_151519
20130511_151519
Image Detail Image Download
20130511_151530
20130511_151530
Image Detail Image Download
20130511_151534
20130511_151534
Image Detail Image Download
20130512_073951
20130512_073951
Image Detail Image Download
20130512_074008
20130512_074008
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery