ภาพกิจกรรม - ประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา ในโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ ๒

ประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา ในโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ ๒

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา ในโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ส่วนวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ  ณ ห้องอาเซียนศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 9588

img 9590

img 9650

img 9658

img_9585
img_9585
Image Detail Image Download
img_9588
img_9588
Image Detail Image Download
img_9590
img_9590
Image Detail Image Download
img_9596
img_9596
Image Detail Image Download
img_9597
img_9597
Image Detail Image Download
img_9601
img_9601
Image Detail Image Download
img_9604
img_9604
Image Detail Image Download
img_9608
img_9608
Image Detail Image Download
img_9610
img_9610
Image Detail Image Download
img_9613
img_9613
Image Detail Image Download
img_9615
img_9615
Image Detail Image Download
img_9617
img_9617
Image Detail Image Download
img_9621
img_9621
Image Detail Image Download
img_9628
img_9628
Image Detail Image Download
img_9630
img_9630
Image Detail Image Download
img_9650
img_9650
Image Detail Image Download
img_9655
img_9655
Image Detail Image Download
img_9658
img_9658
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery