ภาพกิจกรรม - งานสมโภชสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญที่ "พระสุนทรมุนี" และทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ ๕๙ ปี ๓๙ พรรษา

งานสมโภชสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญที่ "พระสุนทรมุนี"

และทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ ๕๙ ปี ๓๙  พรรษา

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม ได้เป็นประธานใน งานสมโภชสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญที่ "พระสุนทรมุนี" และทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ ๕๙ ปี ๓๙  พรรษา ของพระเดชพระคุณพระสุนทรมุนี พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน และยังมีพิธีมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง และมอบทุนการศึกษาแก่ นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงอุดมศึกษา  ณ วัดมิ่งเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

img 9181

img 9260

img 9119

img 9465

img 9572

img_8992
img_8992
Image Detail Image Download
img_8994
img_8994
Image Detail Image Download
img_8999
img_8999
Image Detail Image Download
img_9000
img_9000
Image Detail Image Download
img_9007
img_9007
Image Detail Image Download
img_9009
img_9009
Image Detail Image Download
img_9013
img_9013
Image Detail Image Download
img_9021
img_9021
Image Detail Image Download
img_9023
img_9023
Image Detail Image Download
img_9027
img_9027
Image Detail Image Download
img_9033
img_9033
Image Detail Image Download
img_9044
img_9044
Image Detail Image Download
img_9045
img_9045
Image Detail Image Download
img_9050
img_9050
Image Detail Image Download
img_9063
img_9063
Image Detail Image Download
img_9066
img_9066
Image Detail Image Download
img_9071
img_9071
Image Detail Image Download
img_9119
img_9119
Image Detail Image Download
img_9132
img_9132
Image Detail Image Download
img_9149
img_9149
Image Detail Image Download
img_9150
img_9150
Image Detail Image Download
img_9156
img_9156
Image Detail Image Download
img_9159
img_9159
Image Detail Image Download
img_9160
img_9160
Image Detail Image Download
img_9161
img_9161
Image Detail Image Download
img_9162
img_9162
Image Detail Image Download
img_9163
img_9163
Image Detail Image Download
img_9170
img_9170
Image Detail Image Download
img_9181
img_9181
Image Detail Image Download
img_9184
img_9184
Image Detail Image Download
img_9187
img_9187
Image Detail Image Download
img_9190
img_9190
Image Detail Image Download
img_9192
img_9192
Image Detail Image Download
img_9194
img_9194
Image Detail Image Download
img_9196
img_9196
Image Detail Image Download
img_9197
img_9197
Image Detail Image Download
img_9198
img_9198
Image Detail Image Download
img_9199
img_9199
Image Detail Image Download
img_9200
img_9200
Image Detail Image Download
img_9201
img_9201
Image Detail Image Download
img_9202
img_9202
Image Detail Image Download
img_9203
img_9203
Image Detail Image Download
img_9205
img_9205
Image Detail Image Download
img_9206
img_9206
Image Detail Image Download
img_9207
img_9207
Image Detail Image Download
img_9208
img_9208
Image Detail Image Download
img_9210
img_9210
Image Detail Image Download
img_9214
img_9214
Image Detail Image Download
img_9216
img_9216
Image Detail Image Download
img_9220
img_9220
Image Detail Image Download
img_9223
img_9223
Image Detail Image Download
img_9240
img_9240
Image Detail Image Download
img_9246
img_9246
Image Detail Image Download
img_9248
img_9248
Image Detail Image Download
img_9250
img_9250
Image Detail Image Download
img_9251
img_9251
Image Detail Image Download
img_9253
img_9253
Image Detail Image Download
img_9256
img_9256
Image Detail Image Download
img_9260
img_9260
Image Detail Image Download
img_9262
img_9262
Image Detail Image Download
img_9267
img_9267
Image Detail Image Download
img_9271
img_9271
Image Detail Image Download
img_9274
img_9274
Image Detail Image Download
img_9283
img_9283
Image Detail Image Download
img_9285
img_9285
Image Detail Image Download
img_9287
img_9287
Image Detail Image Download
img_9288
img_9288
Image Detail Image Download
img_9289
img_9289
Image Detail Image Download
img_9290
img_9290
Image Detail Image Download
img_9298
img_9298
Image Detail Image Download
img_9302
img_9302
Image Detail Image Download
img_9305
img_9305
Image Detail Image Download
img_9356
img_9356
Image Detail Image Download
img_9364
img_9364
Image Detail Image Download
img_9401
img_9401
Image Detail Image Download
img_9422
img_9422
Image Detail Image Download
img_9427
img_9427
Image Detail Image Download
img_9430
img_9430
Image Detail Image Download
img_9443
img_9443
Image Detail Image Download
img_9446
img_9446
Image Detail Image Download
img_9465
img_9465
Image Detail Image Download
img_9471
img_9471
Image Detail Image Download
img_9476
img_9476
Image Detail Image Download
img_9481
img_9481
Image Detail Image Download
img_9484
img_9484
Image Detail Image Download
img_9489
img_9489
Image Detail Image Download
img_9490
img_9490
Image Detail Image Download
img_9492
img_9492
Image Detail Image Download
img_9493
img_9493
Image Detail Image Download
img_9500
img_9500
Image Detail Image Download
img_9502
img_9502
Image Detail Image Download
img_9503
img_9503
Image Detail Image Download
img_9507
img_9507
Image Detail Image Download
img_9511
img_9511
Image Detail Image Download
img_9514
img_9514
Image Detail Image Download
img_9518
img_9518
Image Detail Image Download
img_9524
img_9524
Image Detail Image Download
img_9526
img_9526
Image Detail Image Download
img_9533
img_9533
Image Detail Image Download
img_9534
img_9534
Image Detail Image Download
img_9535
img_9535
Image Detail Image Download
img_9536
img_9536
Image Detail Image Download
img_9537
img_9537
Image Detail Image Download
img_9538
img_9538
Image Detail Image Download
img_9539
img_9539
Image Detail Image Download
img_9540
img_9540
Image Detail Image Download
img_9541
img_9541
Image Detail Image Download
img_9542
img_9542
Image Detail Image Download
img_9553
img_9553
Image Detail Image Download
img_9572
img_9572
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery